"สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่" เป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการหาสินค้าในช่วงโควิด-19 โดยผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้าน รวมถึงร้านค้าที่มีบริการส่งได้ทั้งจากเว็บไซต์ https://สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์ และไลน์ @dgachatbot ของ DGA ซึ่งนอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นช่องทางการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าโชวห่วย ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลร้านค้าได้สะดวกรวดเร็ว อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับร้านค้าโชวห่วย
: ร้านที่มีบริการส่งสินค้า